PL Europa S.A.

 

 

Wybierz kategorię:

 

Pytanie:

 

E-mail:

 

dotacje unijne

 

Pomoc w pozyskaniu dotacji unijnej

 

PL Europa S.A. w szerokim zakresie zajmuje się tematyką działania funduszy UE w Polsce. Przygotowane przez nas projekty i wnioski unijne uzyskiwały najwyższe oceny ekspertów, znajdowały się na wysokich miejscach list rankingowych dotyczących poszczególnych funduszy/programów – wiele z nich zdobyło 1 miejsca. Sukcesy te były w głównej mierze zasługą doświadczenia i wiedzy naszych konsultantów. Dzięki rozszerzeniu naszej oferty o rozliczanie projektów unijnych stworzyliśmy kompleksowy pakiet usług dla naszych klientów, gwarantujący sprawną realizację projektu.

 

Nasi eksperci łączą wiedzę teoretyczną z doświadczeniem i praktyką nabytą podczas wdrażania Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w Polsce, stanowią solidny fundament działalności doradczej i konsultingowej. 

 

W zakresie świadczonych przez nas usług oferujemy:

 

Oferujemy także Państwu kompleksową pomoc w zakresie rozliczenia projektu współfinansowanego ze środków UE

 

Oferujemy:

 

WSTĘPNA ANKIETA DLA PRZYSZŁYCH BENEFICJENTÓW FUNDUSZY UNIJNYCH
W LATACH 2011-2013


Szanowni Państwo,

Wypełnienie poniższej ankiety pozwoli zdiagnozować możliwości pozyskania dla Państwa Firmy dofinansowania z funduszy unijnych w roku 2011. Zapewniamy, że udzielone przez Państwa odpowiedzi mają charakter poufny i posłużą jedynie w celach diagnostycznych. Dziękujemy za wypełnienie ankiety.
1. Status przedsiębiorcy:

mikroprzedsiębiorstwo; liczba zatrudnionych osób < 10; roczny obrót ≤ 2 mln euro

małe przedsiębiorstwo; liczba zatrudnionych osób < 50; roczny obrót ≤ 10 mln euro

średnie przedsiębiorstwo; liczba zatrudnionych osób < 250; roczny obrót ≤ 50 mln euro

duże przedsiębiorstwo; liczba zatrudnionych osób > 250; roczny obrót > 50 mln euro

 

2. Forma prawna:

osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

spółka cywilna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

spółka akcyjna

inne

 

3. Profil działalności:

usługi

handel

produkcja

 

4. Proszę podać dokładną branżę/specjalność:

 

5. Obszar działania:

poniżej 5 tys. mieszkańców

powyżej 5 tys. mieszkańców

 

6. Jaki zakres projektów Państwa interesuje? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź):

inwestycje w środki trwałe

szkolenia dla kadr zarządzających i pracowników

promocja „marek” i produktów regionalnych

udział w targach i misjach zagranicznych

działalność B+R w przedsiębiorstwach (badania i rozwój)

e-usługi (sklepy internetowe, wortale, serwisy społecznościowe i informacyjne, itp.)

 

7. Proszę scharakteryzować zakres planowanych inwestycji:

 

8. Proszę podać szacowaną wartość planowanych inwestycji:

poniżej 50 000 PLN

50 000 – 99 000 PLN

100 000 – 499 000 PLN

500 000 – 999 000 PLN

powyżej 1 000 000 PLN

 

9. Dane kontaktowe:

Nazwa firmy

Adres firmy

Osoba do kontaktu

Telefon

E-mail

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z najbliższymi konkursami dla przedsiębiorców w woj. łódzkim, umożliwiającymi otrzymanie dotacji na bezpośrednie wsparcie inwestycyjne w ramach programu 3.2 RPO województwo łódzkie , a także innymi konkursami skierowanymi do przedsiębiorców.

PL Europa S.A.| pleuropa@pleuropa.pl | ul. Jaracza 47 | 90-249 Łódź | tel.: 42 203 56 13 | fax: 42 203 56 16